L’aplicabilitat directa de la Carta Social Europea pels òrgans judicials.

El passat divendres 27 de gener vam tenir l’oportunitat de gaudir d’una excel·lent conferència a càrrec de la Dra. María del Carmen Salcedo Beltrán, professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València, sobre l’aplicabilitat de la Carta Social Europea pels òrgans judicials nacionals.

Us fem arribar tot un seguit de documentació:

  1. El powerpoint utilitzat per la professora Carmen Salcedo a la seva intervenció.
  2. La conferència impartida pel Dr.  Luis Jimena, sobre el «Impacto práctico de la Jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales», a les Jornades Catalanes.
  3. Enllaç per la consulta de la revista Lex social, dirigida por la Dra. Salcedo, de accés obert i on podran trobar diversos articles sobre la Carta Social.
  4. I finalment, un enllaç al Dropbox en el que la prof. Salcedo posa a disposició la majoria dels documents esmentats a la conferència. Trobaran en carpetes, material referits a la normativa (Carta Social Europea 1961 y revisada, Protocolos, etc.), una altra amb Decisions de Fons del Comitè Europeu de Drets Socials  molt importants que has sigut aplicades a Espanya; una altra amb les sentències de primera i segona instància que l’han aplicat directament i, finalment, una amb articles doctrinals.

Un cop més reiterem el nostre agraïment a la Dra. Carmen Salcedo. Senyors/senyores ja no hi ha excusa, podem posar-nos a estudiar.

Anuncio publicitario